Aktuellt

AKTUELLT

Villa Godahopp/ Aktuellt

Aktuellt

Det här händer hos oss just nu


  • Första slungningen av honung
  • Studiebesök för andelsägare
  • Häckklippning
  • Ogräsrensning
  • Snickeri- och målningsarbete.Månadens trädgårdstips


Invasiva arter

Invasiva arter i vår natur blir tyvärr allt vanligare.


Parkslide, vresros, kanadensiskt gullris samt blomsterlupin är exempel på arter som lätt kan ta över, även om de inte är förbjudna i Sverige. 


Visste du att det däremot är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen?

Oavsett om växtavfallet innehåller invasiva främmande arter eller inte så är det inte tillåtet att slänga växtavfall i till exempel skogen. Det betraktas som nedskräpning (15 kap. 26 § miljöbalken).


Släng inte heller växtdelar i komposten!

Lägg i stället växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det. Tänk då på att inte köra växtdelar i ett öppet släp då du riskerar att sprida växten ytterligare!

 

Du kan läsa mer om invasiva arter på naturvardsverket.seAndelsbiodling

I år har sista datumet för att köpa en andel passerat. Nästa år säljer vi nya andelar!Vår Biodling


På gården i Västerstad finns för närvarande 4 stycken bisamhällen. Vi har sysslat med biodling i 7 år. Vi har buckfast-bin och strävar efter att ha lagom snälla bin som producerar fin honung. Uöver honungen så använder vi bivaxet för att göra bivaxsalva och bivaxdukar.